Dugnad

For å kunne drive og utvikle leirstedet på en god måte, er vi helt avhengig av å løse en del oppgaver på dugnad. På Vaularli er det alltid noe på gang, og vi trenger alltid hjelp av folk med forskjellige ferdigheter. Hvis du ønsker å bli en del av dugnadsgjengen vår ta kontakt med oss.

2022

Vi har dugnad på mandager i partallsuker første halvår av 2022.  Nå har vi begynt å pusse opp «trialloftet» som nå brukes som spillerom. Her kommer det etter hvert et lite kjøkken,kanskje det kan bli et fint rom å ha barneselskap i!